Labuwa Wu Nawa Wasara…

 

 

GAYATHRI Melbourne :

labuwa wu nawa wasara oba samata, saamaya saha preethiya supiri

awuruddhak weva kiya melbourne nagarayen sita prarthana karami.
Born in Colombo.

Speak Your Mind

*