“அனைவருக்கும் இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்”

KUBE JEEVENDRA:  Batticaloa: “அனைவருக்கும் இனிய சித்திரை புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்

Kube  is born in Batti, studied in London, returned to Sri Lanka, works in Colombo and is spending Avurudu in …. Batti 😉

“The Greenery…the Chill wind… & the true people and their hospitality….. I’M BACK TO BATTICALOA de Eastern

paradise”

Speak Your Mind

*